KONTAKT

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy „KMITA”
ul. Radkowska 84
57- 402 Nowa Ruda – Słupiec

tel/fax 0 (prefix) 74/ 8723342
tel.kom. +48 606 735581
e-mail: jozef@kmita.com.pl